In zwerfstenen is sillimaniet een vrij onbekend mineraal, bij veel zwerfsteenliefhebbers tenminste. Toch komt het mineraal meer voor dan gedacht. In het hoodstuk over andalusiet werd het al even genoemd. Sillimaniet komt vooral voor in ultra-metamorfe gesteenten en dan vooral in migmatietische biotiet-granaatgneizen.
 

Granaatporfyroblasten_in_migmatietgneis_-_Haddorf_Dldjpg

Biotietgranaatglimmergneis - Zwerfsteen van Haddorf (Dld.

 

Sillimaniet is vaak bestanddeel in deze migmatietische granaatgneizen. Het mineraal bevindt zich in de grijsdonkere biotietrijke delen van het gesteente. Het is aan zijn zijdeglans te herkennen.

 


 

Te midden van biotiet, kwarts en granaat vormt sillimaniet

fijnvezelige, wit-achtige tot bijna glasheldere aggregaten,

die verenigd zijn tot golvende strepen en vlekken. De fijne

smalle kristalbundels liggen parallel aan de drukgelaagdheid.

Op het breukvlak zijn de sillimanietaggregaten te herkennen

aan hun zijdeglans. Pas onder de loep ontwaart men de

massa heldere kristalstengeltjes.
 

 

Sillimanietgneis_-_Hogersmilde_Drjpg

Sillimanietgneis__detail_-_Hogersmilde_Drjpg

Sillimanietgneis - Zwerfsteen van Hogersmilde (Dr.).

Sillimaniet vormt in biotietgranaatgneizen bundels van dunne, meest heldere, naaldvormige kristallen. Op het breukvlak glanzen deze zijde-achtig.

Detail van vorige foto met bundels sillimaniet.

Sillimaniet__-_Zwerfsteen_van_Borger_DrJPG Sillimaniet_in_biotietgranaatgneis_-_Borger_Dr

Biotietgranaatgneis met sillimaniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.).

Biotietgranaatgneis met sillimaniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.).

 

 

 

 

up Terug.

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter