Dit karakteristieke pistache- of olijfgroene mineraal vormt in granietachtige zwerfstenen vaak opvullingen van seismische breuken of vormt aantrekkelijke kleurcombinaties met rode kaliveldspaat in tektonische breccies.


 

 

Seismische_breuk_met_epidoot_-_Johannistal_Dldjpg Epidoot_in_tektonische_breccie_-_Groningen

Graniet met tektonische breuken langs een schuifzone - Zwerfsteen van Johannistal, Oostzee (Dld.).

 

Seismische of tektonische breuken in granitische gesteenten zijn meestal opgevuld met een fijnkorrelige of dichte massa groene epidoot en fijn gesteentegruis en meel.

Olijfgroene epidoot in een tektonische breccie - Zwerfsteen van Groningen.

 

 


 

 

Zwerfstenen met deze opvallende rood/groene kleurcombinatie zijn

bij stenenverzamelaars - en zij niet alleen - in trek. Vooral nat zijn

het prachtige stenen. In de golfzone van de steenstranden langs

de Deens-Duitse Oostzeekust worden ze veel gezocht. Kleinere

exemplaren worden geslepen en gepolijst wel in sieraden verwerkt.

Op stenenbeurzen zien we de bekende rood/groene variëteit unakiet

uit o.m. Zuid-Afrika voor siersteenverwerking veel aangeboden.

 

In zichtbaar kristallijne vorm komt epidoot ook in zwerfstenen

voor. Het mineraal vormt dikwijls radiaalstralige kristalaggregaten

die onderling niet zelden nog weer tot grotere aggregaten

aaneengegroeid zijn. We zien dit regelmatig in Alandrapakivi's.

 

 

Epidoot_in_Alandrapakivi__-_Emmerschans_DrJPG Epidoot_in_Alandrapakivi_2_-_Emmerschans

Alandrapakivi - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.).

Sommig varianten van dit gidsgesteente uit Zuidwest-Finland bevatten kleine met epidoot opgevulde holtes. Het is niet duidelijk of de epidoot hier een primair bestanddeel is of dat het door tektonische oorzaken secundair is gevormd.

Breukvlak van dezelfde zwerfsteen, met een opeenhoping van meerdere radiaalstralige kristalaggregaten van epidoot. Rapakivigesteenten langs tektonische breuken bevatten vaak epidoot, waarbij deze gesteenten opvallend rood gekleurd zijn.


 

 

Het bekendst is epidoot in zwerfstenen als ‘Zweedse Helsinkiet’.

Dit is een syenietachtig, aantrekkelijk rood/groen gekleurd

gesteente, zonder kwarts meestal. Zweedse Helsinkiet is een

gesteente dat door een bepaalde vorm van metamorfose van

samenstelling is veranderd. Hierbij hebben kwarts en plagioklaas

plaats gemaakt voor groene epidoot.

 

Naast Zweedse Helsinkiet - dat overigens geen gidsgesteente is,

want het komt in allerlei variaties voor op talloze plaatsen in

Zweden en Finland - bestaat er ook een Finse Helsinkiet. Het

gesteente komt op een aantal plaatsen voor in het Zuidwesten 

en zuiden van Finland.
 

 

 

Metasomatiet__met_epidoot_-_Drachten_Frjpg Zweedse_Helsinkiet_-_Broager_DkJPG

'Zweedse Helsinkiet' - Zwerfsteen van Drachten (Fr.).

Deze en andere, zoals hiernaast afgebeelde zwerfstenen, worden door zwerfsteenliefhebbers Zweedse Helsinkiet genoemd. Zwerfstenen ervan zijn zeer variabel van kleur en structuur. Ze zijn vooral door metasomatose ( een vorm van metamorfose) uit andere gesteenten (granieten) ontstaan.

'Zweedse Helsinkiet' - Zwerfsteen van Broager (Den.).

 


 

Epidoot is een belangrijk bestanddeel in Finse Helsinkiet, maar

hier is het mineraal niet groen maar roodbruin van kleur. In Finse Helsinkiet zijn

epidootkristallen overdekt door een heel dun huidje van hematiet,

dat verantwoordelijk is voor de roodbruine kleur.
 

 

 

Finse_Helsinkiet_-_Haren_Grjpg Finse_Helsinkiet_detail_-_Haren_Grjpg

Finse Helsinkiet - Zwerfsteen van Haren (Gr.).

In dit gesteente is epidoot door hematiet roodbruin gekleurd. Finse Helsinkiet is een gidsgesteente dat afkomstig is uit Zuidwest-Finland.

Finse Helsinkiet, detail van de steen hiernaast. De witte vlekken zijn van veldspaat, de roodbruine partijen zijn epidoot, dat dor hematiet rood gekleurd is.

Epidoot_in_amygdalodale_pakleobasalt_-_Borger_Drjpg Groensteen_epidoothoudend_-_Heiligenhafen_Oostzee_Dldjpg

Paleobasalt met epidoot - Zwerfsteen van Borger (Dr.).

Geologisch oude basalten bezitten vaak door mineralogische omzettingen een roodachtig bruin-zwarte of bruin-rode kleur. Eventueel aanwezige gasholtes zijn opgevuld met kwarts, chalcedoon en/of calciet. In de steen op de foto zijn de holtes opgevuld en bekleed met olijfgroene epidoot. De aanwezigheid van vrij gegroeide kristallen veroorzaakt een glinsterend effect.

Groensteen - Zwerfsteen van Heiligenhafen, Oostzee (Dld.).

 

Basische gesteenten als basalt en diabaas veranderen in de loop van de tijd doordat er mineralogische omzettingen plaats vinden. Door de vorming van chloriet en epidoot kleuren deze gesteenten vaak groenzwart tot grijsgroen. In de ooit aanwezige gasholtes van de steen op de foto heeft zich kristallijne epidoot afgezet.

 

 

 

 

 

up Terug.

 

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter