Over sedimentaire zwerfstenen kunnen we kort zijn. Onder noordelijke zwerfstenen zijn deze bijzonder talrijk, maar vergeleken met de twee vorige categorieën, zijn ze soortenarm.
 

 

Veruit het talrijkst zijn zandstenen. Ze verschillen van elkaar in kleur en

grofheid en zijn vaak gelaagd. Boven een bepaalde korrelgrootte (> 2mm)

gaan zandstenen over in conglomeraat. Aan de andere kant van

de reeks gaat zandsteen over in fijnkorrelige siltsteen en

vervolgens in zandige kleisteen.
 

 

 

Zandstenen_overzicht
Zwerfstenen van zandsteen zijn ondanks hun zeer eenvoudige samenstelling, zeer variabel in kleur en korreling.

 


 

Zwerfstenen van kleisteen komen nauwelijks voor. Ze zijn te zacht

en ook te gevoelig voor verwering. Siltstenen zijn iets algemener,

maar stellen qua aantal ook weinig voor. Hetzelfde geldt ook

voor conglomeraten.

 

 

Kalkstenen komen als zwerfsteen lokaal veel voor. Op de noordelijke

Hondsrug, tussen Haren en het Noorderstation in Groningen zitten

ze bij miljoenen in de keileem. Ook in de keileem bij Gieten en onlangs nog in Emmen kwamen

ze erg veel voor. Ze zijn meestal van Ordovicische en Silurische

ouderdom. Dikwijls bevatten ze fraaie fossielen. De kleur van deze kalkstenen is wit,

grijs, geelachtig of groenachtig-grijs.
 

 

 

Kalksteen_met_oplossingsverschijnselen_-_Gieten Kalksteen_met_schelpresten_-_Gieten_Drjpg Stromatopoor_opgelost_-_Gieten
Silurische kalksteen - Zwerfsteen van Gieten (Dr.) Silurische grijsgroene beyrichiënkalk - Zwerfsteen van Gieten (Dr.). Silurische stromatoporenkalk met oplossingskarren - Gieten (Dr.).


 

 

Vuursteen is ook een afzettingsgesteente, al vormt het geen

rotsen of bergen. Het komt voor als knollen, pijpen en

plaatvormige lichamen in wit krijtgesteente. Vuursteen is een

zogenoemd concretionair gesteente. De brosheid ervan is de reden dat we

vuursteen in de meeste gevallen als kleiner of groter fragment

tussen andere stenen aantreffen. Vuursteen is door zijn

ongevoeligheid voor chemische verwering onder noordelijke 

zwerfstenen buitengewoon talrijk.

 

 

 

Overzicht van veel gevonden sedimentaire zwerfstenen

 

 

Zandstenen

Zandstenen_grijs Zandstenen_2 Zandstenen_3

 

 

 

Zandsteen_4 Zandstenen_5 Zandstenen_rood_3


 

 

Kalkstenen

Kalkstenen_-_Haren_Grjpg


 

 

Vuurstenen

Vuurstenen_onverweerd_-_Haren_Grjpg Vuurstenen_-_Haren_Grjpg Vuursteenknolfragmenten_-_Werpeloh_Dldjpg

 

 

 

 

 

 

 
 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter