Metamorfe gesteenten vormen een andere groep onder noordelijke zwerfstenen. Deze metamorfieten zijn welhaast nog talrijker te vinden dan granieten en andere stollingsgesteenten. Metamorfe gesteenten worden ook wel 'omzettingsgesteenten' genoemd, omdat deze gesteenten als gevolg van vaak hoge druk en een verhoogde temperatuur op grote diepte in de aardkorst uit andere gesteenten zijn ontstaan.
 

Adergneis_-_Borger Geplooide_gneis_-_Ellertshaar_Drjpg
Adergneis - zwerfsteen van Borger (Dr.) Geplooide migmatietgneis - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

 


 

Stollingsgesteenten en afzettingsgesteenten kunnen door

processen in de aardkorst metamorf worden. Hierbij vallen de

samenstellende mineralen uiteen in hun bouwstenen, die

vervolgens onder bepaalde omstandigheden kunnen uitgroeien tot

nieuwe, maar anders samengestelde mineralen. Om het anders te

zeggen: de chemische samenstelling blijft vaak hetzelfde, maar

de mineralogische niet. Een voorbeeld:

 

 

Klei is een afzettingsgesteente dat door het gewicht van

bovenliggende aardlagen in de aardkorst wordt samengeperst tot

kleisteen. Bij gerichte druk tijdens gebergtevormingen verandert

kleisteen in leisteen. Beide namen schelen slechts een letter,

maar de steensoorten vormen een wereld van verschil. Kleisteen

kun je onder toevoeging van water vermalen tot klei, leisteen

levert slechts gesteentepoeder op.
 

 

 

Kleisteen_-_Brantevik_Zweden Leisteen
Kleisteen - Zwerfsteen van Brantevik, Zweden Leisteen - Saksen, Dld.

 


 

Ook stollingsgesteenten kunnen door druk en temperatuur

metamorfoseren. Er treden rekristallisaties op, mineralen vallen

in hun bouwstenen uiteen, met als resultaat een gesteente

met een geheel ander uiterlijk en soms ook een andere samenstelling.

 

 

Hét kenmerk van metamorfe gesteenten is hun makkelijke

splijtbaarheid (= schistositeit), doordat de minerale bestanddelen 

gericht zijn. Ze verlenen de gesteenten een streperigheid, die

vaak verward word met gelaagdheid. De minerale bestanddelen

vormen afgeplatte vormen die evenwijdig aan elkaar gerangschikt

zijn.
 

 

 

Glimmerkwartsiet_-_Gaarkeuken_GrJPG Muscovietschist_-_Nijbeets_FrJPG

Kwartsietschist - Zwerfsteen van Gaarkeuken (Gr.).

 

De schistositeit van veel metamorfe gesteenten is de oorzaak dat ze makkelijk te splijten zijn. Vooral de aanwezigheid van makkelijk splijtende glimmermineralen vergemakkelijken de splijtbaarheid.

Muscovietschist - Zwerfsteen van Nijbeets (Fr.).

  

 

Overzicht van veel voorkomende metamorfe zwerfstenen

 


 

Gneizen

Gneizen_1 Gneizen_4 Gneizen_2

 

 

Amfibolieten

Amfiboliet_1 Amfiboliet_2 Amfiboliet_3

 

 

Kwartsieten

Kwartsieten_2 Kwartsieten-_Gieten_Drjpg

 

 

 

 

 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter