We hoeven maar een hoop zwerfstenen te aanschouwen om vast te stellen dat de meeste keien nogal van elkaar verschillen. Dit heeft vooral te maken met ontstaanswijze, structuur en samenstelling. Ook maakt het uit of zwerfstenen verweerd zijn of niet. Een verweerde akkersteen ziet er voor beginners volkomen anders uit dan een vergelijkbare kei uit de keileem.


 

De structuur van zwerfstenen geeft aanwijzingen over hoe

en waar het gesteente is ontstaan. Indien we een graniet,

een kwartsporfier en obsidiaan met elkaar vergelijken, dan zien

we drie in uiterlijk sterk van elkaar verschillende gesteenten.

Toch verschillen ze nauwelijks in chemische samenstelling.
 

 

 

Gelkijkkorrelige_Biotietgraniet_-_Groningen Kwartsporfier_Gustavsporfier_-_Hoge_Veld_Norg_Drjpg Obsidiaan_-_San_Bernadino_County_Cal.USA

Biotietgraniet - Zwerfsteen van Groningen.

Ondanks dat deze drie gesteenten chemisch nagenoeg identiek zijn, zien ze er erg verschillend uit. Het verschil in uiterlijk wordt veroorzaakt door hoe ze zijn ontstaan.

Kwartsporfier - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.).

Ganggesteente van granietische samenstelling.

Obsidiaan - San Bernardino County, Californië, USA.

Obsidiaan is een zgn. uitvloeiingsgesteente dat door snelle afkoeling en taaiheid van de lava geen kristallen bevat. Het is puur gesteenteglas.

 


 

Het kost tijd en oefening om zich een aantal gesteentebeelden

en structuren eigen te maken. Willen we zwerfstenen

leren herkennen dan kunnen we niet zonder die beelden.

We leren pas graniet herkennen als we behalve structuur

ook de bestanddelen kwarts en veldspaat en glimmer herkennen.

Kennen we daarnaast ook de belangrijkste verschillen tussen

magmatische  en metamorfe gesteenten, dan zijn de belangrijkste

‘hobbels’ genomen. Zo simpel is dat.
 

 


Blauwe_kwarts_in_graniet_-_Hoge_Veld_Norg_Drjpg kaliveldspaat_eersteling_Kkarrapakivi__-_Noordbroek_Grjpg Biotiet_in_graniet_-_Noordbroek_Grjpg

Blauwkwarts in verweerde graniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.).

 

Kwarts vormt meest glazige korrels en aggregaten in graniet. Kwarts kan verschillend gekleurd zijn.

Veldspaattablet in verweerde graniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.).

Veldspaat vormt het hoofdbestanddeel in graniet. Het gesteente dankt er zijn kleur aan. Vaak vormt veldspaat hoekige tabletten.

Biotietgraniet - Zwerfsteen van Noordbroek (Gr.).

Biotiet vormt zwarte schubjes ofpakketjes in graniet.

 

 

 

 


 

In het onderdeel ' Welke steen vind je het meest' krijgt U een

indruk van de veelheid aan zwerfsteentypen en hun structuren. De

zwerfstenen zijn in groepen gerangschikt om ze makkelijker te leren 

herkennen. Per zwerfsteensoort worden meerdere exemplaren afgebeeld,

verweerd en onverweerd, gewoon zwerfstenen dus zoals je die kunt

vinden in zandverstuivingen, langs akkers, in groeves of in bouwputten. 

 

Terug

 

 

 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter