Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Hoofdmenu

 

 

 

Bij een duidelijker parallelle rangschikking van paleosomen en

neosomen gaan phlebitische migmatieten over in het stromatisch

type. Zwerfstenen van dit type vertonen een ‘gelaagde’ structuur,

die uit een afwisseling van donkere en lichte banden en bandjes

bestaat. De lichtkleurige zijn smalle of bredere evenwijdig

lopende leucosomen, die van elkaar gescheiden worden door

donkerder gekleurde banden van gneis (paleosoom).
 

 

 

Migmatiet_3_-_Hubertsberg_Dld Migmatiet_met_stromatische_structuur_-_Staberhuk_Fehmarn

Migmatiet met een stromatische structuur - Zwerfsteen van Hubertsberg, Oostzee (Dld.).

De dikke band in het midden bestaat uit een aplitisch mengsel van oranje kaliveldspaat en kwarts. De kruisende strepen zijn later ontstane tektonische breuken die een meer diffuus karakter hebben.

Migmatiet met een stromatische structuur - Zwerfsteen van Staberhuk, Fehmarn (Dld.).

De oranjekleurige leucosoom in het midden toont een aantal oogvormige verdikkingen; een normaal verschijnsel bij dit type migmatiet. Dergelijke structuren kunnen het gevolg zijn van deformatie door rek ('pinch and swell structuur'). Het kwarts/veldspaatmengsel in de ogen en de dikkere leucosomen is als pegmatiet uitgekristalliseerd.


 

 

De neosomen bestaan doorgaans uit lichtkleurige graniet, die

vaak grofkorrelig en niet zelden pegmatietisch van aard is. De

afzonderlijke leucosomen kunnen plaatselijk verdikkingen

vertonen of uitdunnen. Opvallend bij stromatische typen is dat,

de leucosomen aan weerszijden vaak begrensd zijn door een

smalle zwarte rand, de melanosoom. Deze bestaat geheel uit

donkere mineralen, doorgaans biotiet.
 

 

 

 

Migmatiet_met_stromatische_structuur_2_-_Hohenfelde_Dld Migmatiet_met_stromatische_structuur_4_-_Hohenfelde_Dld

Migmatiet met een stromatische structuur - Zwerfsteen van Hohenfelde, Oostzee (Dld.).

In stromatische migmatieten vertonen de leucosomen vaak lensvormige verdikkingen. De grotere bestaan uit een pegmatietisch kwarts/kaliveldspaatmengsel. Tektonische deformatie heeft het enigszins golvende beeld van de neosomen veroorzaakt.

Migmatiet met een stromatische structuur - Zwerfsteen van Hohenfelde, Oostzee (Dld.).

 


 

Van stromatische migmatieten werd eerder wel verondersteld

dat de leucosomen ontstonden door van elders aangevoerd

magma, dat tussen de schistositeitsvlakken van de gneis

geïnjecteerd werd (lit-par-lit). De melanosomen rond de

leucosomen maken duidelijk dat dit niet het geval is. De zwarte

randen bestaan uit de niet gesmolten resten van de paleosoom,

waaruit de makkelijker smeltbare veldspaten en kwartsen zijn

verdwenen.


 

 

Migmatiet_stromatiet_fijn_-_Hohenfelde_Dld

Migmatiet met een stromatische structuur - Zwerfsteen van Hohenfelde, Oostzee (Dld.).

In de grijze biotietgneis verlopen de lichtkleurige, dunne leucosomen parallel aan elkaar. Op enkele plaatsen bezitten ze onregelmatige, lensvormige verdikkingen.

 


 

Dikwijls is in stromatische migmatieten een verschijnsel te zien

waarbij de leucosomen in fragmenten zijn gebroken of uiteen

getrokken zijn tot iets dat bekend staat als ‘pinch and swell structure’.

Hierbij is de leucosoom verdeeld in dikkere lensvormige en

tussengelegen, dunne streepvormige partijen. Soms is door

tektonische oorzaken de leucosoom uit elkaar getrokken tot

afzonderlijke, worstvormige fragmenten. Deze ‘worstjesstructuur’

in migmatieten noemt men boudinage. 

up Terug.

 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter