Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Hoofdmenu

 

 

Stictolietische migmatieten zijn bij zwerfsteenverzamelaars het meest

bekend vanwege de karakteristieke vlekken in het gesteente. Men noemt dit type zwerfsteen ook wel vlekkenmigmatiet. Zelfs

op gidsgesteenteniveau zijn een tweetal migmatieten van dit type

bekend: Stockholmvlekkenkwartsiet en Västervikvlekkengneis. Vooral

deze laatste vormt door zijn kleurig, roodgevlekt voorkomen een

aantrekkelijk en goed herkenbaar gidsgesteente.


 

 

Stictoliet - Hohenfelde Dld Stictoliet detail - Hohenfelde Dld
Vlekkengneis of migmatiet met een stictolietische structuur - Zwerfsteen van Hohenfelde, Oostzee (Dld.). Detail van vorige foto. De vlekken bestaan uit een donkere kern met veel biotiet met daaromheen een lichtkleurige rand die uit kaliveldspaat en kwarts bestaat.

 


 

De vlekkenstructuur komt in migmatieten vrij zelden voor, maar

zwerfstenen van dit type vallen al van een afstand in het oog. De

vlekken bezitten een donkere kern die omgeven zijn door een ring of halo

van lichtkleurige mineralen. De donkere kern bestaat vooral uit

biotiet, cordiriet en andalusiet, met soms enige kwarts en veldspaat

vermengd. Niet zelden vormt hoornblende het donkere mineraal in

de kern, in enkele gevallen is zelfs enig pyroxeen aanwezig. De

lichtgekleurde halo bestaat uit een fijnkorrelig mengsel van kwarts,

kaliveldspaat en plagioklaas, soms ook uit witachtige andalusiet.

 


 

 

Migmatiet met stictolitische structuur - Groningen Migmatiet_stictolitisch_Vstervik-type_-_Ees_Drjpg

Vlekkengneis of migmatiet met een stictolietische structuur - Zwerfsteen van Groningen.

De stictolietische zone gaat naar boven toe over in graniet.

Vastervikvlekkengneis of migmatiet met een stictolietische structuur - Zwerfsteen van Ees (Dr.).

De oranje vlekken bezitten hier en daar een donkere kern van voornamelijk biotiet. Vlekkengneizen als deze zijn bekende gidsgesteenten uit het kustgebied in Zuidoost-Zweden.


 

 

Hoewel het beeld van een vlekkengneis onder zwerfstenen makkelijk

herkenbaar is, komen ook stictolietische migmatieten voor die ‘moeilijker’

te herkennen zijn. De afzonderlijke vlekken zijn onregelmatiger van

vorm en zijn daarbij ook nog in kleine of grotere, min of meer

aaneengesloten groepen gerangschikt. Deze vlekkengroepen kunnen

vergezeld gaan van of zijn ingebed in onduidelijk begrensde vlekken

en vegen met een granietische of pegmatietische samenstelling.


 

De paleosoom is in veel gevallen fijnkorrelig gneisachtig. Vaak is de

paleosoom zeer donker, tamelijk dicht en zonder herkenbare structuur.


 

 

 

Vstervik_stictoliet_-_Horne_Naes_Fnen_Dk Migmatiet_stictolitisch_-_Hubertsberg_Dld

Vlekkengneis of migmatiet met een stictolietische structuur - Zwerfsteen van Horne Naes, Funen (Dk.).

De afgebeelde zwerfsteen vertoont een grove vlekkenstructuur die herinneringen oproept aan bepaalde orbiculieten (kogelgesteenten) uit Zuidwest-Finland. Het is echter een van de talrijke structuurtypen van Vastervikvlekkengneis, een gidsgesteente uit Zuidoost-Zweden.

Migmatiet met een stictolietische structuur - Zwerfsteen van Hubertsberg, Oostzee (Dld.).

De vlekken met hun lichtkleurige randen zijn geclusterd en in onregelmatige slierten gerangschikt.
 

up Terug.

 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter