Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Hoofdmenu

 

 

 

 

Bij dit type migmatiet is het onderscheid tussen donkere paleosoom

en lichtere neosoom vaak zeer duidelijk. Opvallend is dat de

relatief smalle, scherp begrensde leucosomen sterk geplooid zijn.

Het onregelmatig kronkelend karakter ervan lijkt sterk op het beeld

dat wij zien bij mensen met spataderen. Heel dikwijls zien we dat

de overgang tussen paleosoom en neosoom scherp begrensd is

door een smalle, vrijwel zwarte rand (melanosoom). Dit 

is het gedeelte waar door

opsmelting veldspaat- en kwartsbestanddelen uit zijn verdwenen.

 


 

 

Migmatiet_met_ptygmatische_plooi_-_Eext_Dr Migmatiet_met_ptygmatische_plooi_-_Ellertshaar_Drjpg
Migmatiet met een ptygmatische structuur - Zwerfsteen van Eext (Dr.). Migmatiet met een ptygmatische structuur - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.).

 


 

Van dichtbij bekeken zien we bij dit type – vooral bij gezaagde en

gepolijste zwerfstenen – dat het gesteente in zijn geheel sterk

geplooid is, alleen is dat aan de paleosomen vaak moeilijk te zien.

Het verloop van de kronkelende leucosomen is niet gebonden aan

de schistositeit van het gesteente. De lichtkleurige aders kunnen

elkaar onder verschillende hoeken kruisen. Ook zijn ze waar ze

elkaar doorsnijden niet merkbaar verdikt of anders van structuur.

 


 

 

Migmatiet_met_ptygmatische_structuur_2_-_Buinen_Drjpg Migmatiet_met_ptygmatische_structuur_-_Eext_Drjpg
Migmatiet met een ptygmatische structuur - Zwerfsteen van Buinen (Dr.).

Migmatiet met een ptygmatische structuur - Zwerfsteen van Eext (Dr.).

Het granietische kwarts/veldspaatmengsel vormde oorspronkelijk een recht verlopende ader in het gesteente. De donkere rand langs de leucosoom is de melanosoom.


 

 

Het ontstaan van de ptygmatische structuur is onduidelijk. Voor

een deel zijn ze het gevolg van opsmelting van veldspaat- en

kwartsbestanddelen in de paleosoom, zeker als op de overgang

deze beide een melanosoom aanwezig is. In

andere gevallen kan het ook gaan om van elders aangevoerd

magmatisch materiaal dat via smalle spleten in het

gesteente is doorgedrongen, die op een later tijdstip door tektonische oorzaken zijn geplooid.


 

 

 

Migmatiet_met_ptygmatische_plooi_-_Staberhuk_Fehmarn Migmatiet_met_ptygmatische_structuur_-_Sinebjerg_Fnen_Dkjpg
Migmatiet met een ptygmatische structuur - Zwerfblok van Staberhuk, Fehmarn (Dld.).

Migmatiet met een ptygmatische structuur - Zwerfsteen van Sinebjerg, Funen (Dk.).

Het moedergesteente (paleosoom) is een amfiboliet, met daarin grillig verlopende leucosomen die voornamelijk uit kwarts en veldspaat bestaan. Uit de structuur van de leucosomen valt op te maken  dat het gesteente intensief is geplooid.


 

 

Verdieping

 

De ptygmatische structuur is een extreme vorm van plooiing van het metamorfe gesteente,

die zich vooral openbaart in het kronkelende verloop van de leucosomen. De omgevende

paleosoom lijkt daarvan gevrijwaard te zijn gebleven. Dit laatste is echter niet het geval. De

fijnkorreligheid, de donkere kleur van het gesteente, samen met de rekristallisatie-effecten

erin maken dat plooiingsverschijnselen in de paleosoom moeilijk of soms geheel niet te zien

zijn. Daarnaast zijn talloze zwerfsteenmigmatieten te vinden waarbij zowel paleosoom als

neosoom prachtige coherente plooingsstructuren tonen. Ook geplooid, maar anders dan de

ptygmatieten. Deze geplooide typen werden eerder wel in een aparte groep ondergebracht.

Migmatieten met een geplooide structuur zijn niet zeldzaam te vinden.


 

 

ptygmatische_plooi_migmatiet_structuur_geplooide_gneis_neosoom_paleosoom_helsinki_finland

Prachtig voorbeeld van een migmatiet met een ptygmatische structuur - Zwerfsteen van Helsinki, Zuid-Finland.

De lichtkleurige leucosoom wordt aan weerszijden begrensd door een smalle zwarte melanosoom. Het gesteente heeft een sterke plooiing ondergaan. 

up Terug.

 
 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter