Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Hoofdmenu

 

 

 

Nebulitische migmatieten komen onder zwerfstenen veel voor. Veelal

houdt men ze voor gewone granieten met hier en daar een donkere

vlek, veeg of andere onregelmatigheid. Nebulieten vormen in feite de

overgang van metamorfe naar magmatische gesteenten. Ze zijn het

sluitstuk, het laatste stadium in de gesteentekringloop.

 

 

De naam ‘nebuliet’ is afgeleid van ‘nebula’ dat mist of nevel betekent.

Bij nebulietische migmatieten kijk je als het ware door de mist naar het

oorspronkelijk metamorfe gesteente, waarvan de kenmerken nauwelijks

nog als zodanig zijn te herkennen.

 

 

Het verschil tussen paleosoom en neosoom is bij nebulieten slecht of

nog maar op enkele plaatsen te herkennen. Vaak oogt het gesteente

als een normale graniet met hier en daar grover of fijner gekorrelde

partijen, die als ze onduidelijke strepen vormen, soms iets van een

parallelstructuur laten zien.

 

 

Nebulitische_migmatiet_2_-_Borger_Drjpg Nebulitische_migmatiet_-_Sassnitz_Rgen_Dld

 


 

Kaliveldspaat is het hoofdbestanddeel. Samen met een wisselend

percentage plagioklaas, kwarts en biotiet onderscheiden nebulieten

zich nauwelijks van gewone granieten. Toch zijn in zwerfstenen vaak

donkere, biotietrijkere gedeelten aanwezig. De vlekken zijn wisselend

groot en zeer onregelmatig van vorm en niet zelden onduidelijk begrensd.

Ook de korrelgrootte van de mineralen wisselt nogal. Regelmatig

zijn in nebulieten overgangen naar meer pegmatietische partijen te zien.

Daarnaast komen dun uitlopende slierten en vegen voor in de vorm van

gneisachtige restanten, die hun metamorfe karakter verraden door een

geringe streping en een iets hoger percentage donkere mineralen.
 

 

 

 

Nebuliet_-_Ellertshaar_Drjpg Migmatiet_nebuliet_-_Norg_Drjpg


 

 

Meermalen blijken grote zwerfblokken van graniet bij nadere

beschouwing nebulieten te zijn. Dat ‘nader beschouwen’ kun je vertalen

met ‘op enige afstand bekijken’. De stenen blijken vaak een vaag

patroon van parallelle banen, vegen en strepen te tonen waarin de

mineralen korrelgrootteverschillen laten zien. Hoewel graniet, herinnert

de structuur in de verte aan dat van een onduidelijke gneis. 

up Terug.

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter