Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

 

 

 

De laatste jaren worden in de natuursteenhandel bijzonder veel

soorten migmatiet aangeboden. Deze gesteenten komen van over

de hele wereld. Ook Zweden en Finland leveren een aantal soorten.

Migmatieten en zeker gneizen werden tot voor enkele jaren

zowel door vakmensen als door klanten/importeurs met enig

dedain bekeken. Alsof het minderwaardige gesteenten waren.

De desinteresse in migmatieten is echter in zeer korte tijd

omgeslagen in enthousiasme. Migmatieten zijn

‘hot’ in de natuursteenhandel en dat zijn ze nog steeds. Ook natuursteen

is aan modegrillen onderhevig.
 

 

 

steenhouwerij Natuursteenbewerking
In de huidige steenverwerkingsbedrijven is men in staat om computergestuurd grote migmatietblokken in elk gewenst formaat te zagen, slijpen en te polijsten. Ondanks de aanwezigheid van geavanceerde apparatuur kan in de steenhouwerij de vaardige hand van de steenbewerker niet gemist worden.

 


 

De populariteit van migmatieten is vooral te danken aan de

levendige tekening van het gesteente en de vele toepassings

mogelijkheden. In platen gezaagd en gepolijst verwerkt

men het gesteente in grafmonumenten, aanrechten, pui- en

gevelbekledingen, kunstwerken e.d. De technische kwaliteit van

migmatieten doet niet onder voor die van graniet, m.a.w. waar

graniet wordt toegepast, kan zonder bezwaar ook migmatiet

gebruikt worden. Vegen, banden, dooraderingen in talrijke kleuren

samen met de grillige structuurovergangen tussen paleosomen en

neosomen maken migmatieten visueel tot bijzonder aantrekkelijke

gesteenten. Migmatieten hebben zich in korte tijd een vaste plaats in het

assortiment van de natuursteenhandel verworven.

 


 

 

Migmatiet_verwerking_Livre_ouvert
Toepassing van migmatiet in 'Livre ouvert' . De prachtige, tegenover elkaar geplaatste, zeer levendige plooistructuren geven de ingang een bijzondere uitstraling.


 

up Terug.
 

 

Een bijkomend voordeel is dat het gesteente in grote (plaat)formaten

geleverd kan worden. Het zagen in bijna iedere gewenste maat

maakt het bovendien mogelijk om steenplaten met

overeenkomstige structuren in tegenovergestelde richting te

verwerken. Hierdoor ontstaan figuraties (structuurtegenstellingen)

die heel bijzonder ogen en gevels of binnentoepassingen een

opvallende uitstraling geven.
 

 

 

Migmatiet_Kinna Migmatiet_Halmstad2
Migmatiet 'Kinna' Migmatiet 'Halmstad'


 

 

In Scandinavië komen de meeste migmatieten uit het zuiden en

zuidwesten van Zweden. In de provincies Halland en Västergötland

worden verschillende typen geëxploiteerd. Bekend zijn vooral die

welke onder de naam ‘Kinna’ in de handel gebracht worden. Onder

de naam ‘Laholm’ en ‘Halmstad’ worden rodere en ook donkerder

typen samengevat, waarin het paleosoomgedeelte (= het donkere

biotietrijke deel) overheerst.
 

 

 

Migmatiet_Nylandia
Migmatiet 'Nylandia'


 

 

Bij Björvik in Södermanland, aan de oostkust van Zweden wordt

het migmatiettype ‘Nylandia’ gewonnen. Deze migmatiet vormt

een aantrekkelijk lichtkleurig gesteente met korte en langere,

golvende en geplooide melanosomen. Uit het zuiden van Finland

worden typen als ‘Romantico’ en ‘Mäntsälä’ geïmporteerd.

 


 

 

Migmatiet_Mntsl Migmatiet_Romantiko
Migmatiet 'Mäntsälä' Migmatiet 'Romantico'

 


 

Alle migmatietsoorten hier te noemen en af te beelden gaat wat ver,

maar van sommige voorkomens in Scandinavië zijn in de ijstijd

ongetwijfeld zwerfstenen in ons land terecht gekomen. Jammer,

dat het maar hoogst zelden mogelijk is een zwerfsteenmigmatiet te

herleiden tot zijn vermoedelijke plaats van herkomst. Dit laatste lukt zeker

met Västervikvlekkengneis en Stockholmvlekkenkwartsiet, maar

met het oranje-rood-grijs gestreepte en geplooide type dat in de

handel bekend staat als ‘Kinna’ (hier en daar abusievelijk ‘Halmstad

genoemd) zullen we meer moeite hebben. Het gesteente wordt

gewonnen bij de plaats Borås in de provincie Västergötland in Zweden.


 

up Terug. 

 

 
 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter