Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

 

  

 

In Zuid-Noorwegen wint men verschillende kwaliteiten larvikiet.

De belangrijkste zijn die welke na het polijsten een fraaie

parelmoerschittering te zien geven. Hierbij is de achtergrondkleur

die van bijna zwart tot lichtgrijs wisselt, eveneens van belang.

Van nog groter belang voor de prijs is het feit of de plagioklaas

kristallen gericht en relatief groot zijn. De rhombische veldspaten

vormen in grootkorrelige larvikiettypen ruimtelijk gezien enigszins

afplatte kristallen. Ze kunnen tot maximaal 6cm groot zijn.


 

 

Larvikiet_schiller-effect_in_Malerd_Blue_pearl
Larvikiet 'Blue pearl' is een van de populairste variëteiten. De soort wordt samen met een aantal ondersoorten gewonnen in het gebied Tvedalen en noordelijk daarvan bij Maleröd. De veldspaten iriseren in daglicht bijzonder fraai.

 

 
 

Zijn de kristallen gericht dan zaagt en polijst men het gesteente

evenwijdig aan deze gerichtheid. Zo leveren deze typen een kwaliteit

met een maximaal effect aan interferentiekleuren. Het probleem

is wel dat winbare kwaliteiten in het larvikietmassief niet voor

het oprapen liggen. De eisen die aan de winning gesteld worden

zijn zo groot dat het grootste deel van de larvikiet binnen het

massief ongeschikt is.


 

 

Larvikiet_Emerald-Pearl Larvikiet_Blue_Pearl_met_schiller-effect


 

 

Blue-pearl en Emerald-pearl
 

In de omgeving van Larvik wint men twee van de belangrijkste

typen: het Klåstad-type en het Tvedalen-type. Larvikiet van het

Klåstad-type staat in de natuursteenhandel bekend onder de

naam ‘Emerald-pearl’. Het is een zeer donker, somber gekleurd,

groenzwart gesteente dat in de juiste richting gezaagd en

gepolijst prachtige donker blauwe, groene tot lichtend zilverachtig

of bronskleurige Schiller-effecten laat zien. De typen die voornamelijk

blauw oplichten zijn het waardevolst.

 

 

De tegenhanger van het Klåstad-type is die van Tvedalen. Deze

larvikietsoort staat bekend onder de naam ‘Blue-pearl’, waarbij

aangetekend moet worden dat men in verschillende groeves in

Tvedalen een aantal varianten van ‘Bleu pearl’ wint die in kwaliteit

weinig voor het hoofdtype onder doen. Ze dragen namen als

‘Marina-pearl’, ‘Royal-pearl’, ‘Blue-pearl-Fjord’ enz., soms nog

met de toevoeging van ‘graniet’. Dat larvikiet niets met graniet

te maken heeft, mag duidelijk zijn. In de steenhandel gelden echter andere

normen.


 

 

Larvikietgroeve_stkogen_Tvedalen_Larvik

 

 
 

‘Blue-pearl’ larvikiet komt in Tvedalen voor in een strook van ca. 20 km

lengte. De aanwezigheid van ongerechtigdheden is de oorzaak dat

alleen in de huidige groeven voldoende kwaliteit en kwantiteit aanwezig

is. Berekeningen hebben aangetoond dat in het winningsgebied nog

een voorraad van 7,5 tot 15 miljoen m3 kwalitatief geschikte larvikiet

aanwezig is. Hierbij gaat men uit van een winningsdiepte tot 30 meter

onder het terreinoppervlak en een opbrengst van ca. 5%. De rest van

het gewonnen materiaal is zoals gezegd afval.


 

 

Larvikiet_marina_Pearl__-_Neven Larvikiet_Malerd-type
Larvikiet_Kjerringvik_type Larvikiet_type_Saga_Blue_pearl_-_Tvedalen_bij_Larvik

 

 
 

De jaarlijkse productie in Tvedalen ligt momenteel tussen 40.000 en

50.000 m3. Dat houdt in dat men nog voor 160 tot 330 jaar voldoende

Blue-pearl-kwaliteit heeft liggen. De voorraden van ‘Emerald-pearl’ bij

Klåstad zijn geringer. Bewezen is dat men daar nog voor maximaal

zestig jaar vooruit kan, mogelijk nog langer. Dat laatste is niet zeker

omdat het larvikietvoorkomen daar voor een belangrijk gedeelte als

boerenland in gebruik is en het dus niet zeker is of daaronder dezelfde

kwaliteit schuil gaat. Voorlopig hoeft de natuursteenhandel zich dus

niet ongerust te maken.

 
 

 

 

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter