Zwerfstenen zijn gewoon gesteenten en die herken je het best aan hun bouwstenen ofwel hun bestanddelen. Met behulp van een loep of beter met een binoculair kom je een heel eind. Minstens zo belangrijk is hoe gesteenten er globaal uitzien. Het uiterlijk van stenen vertelt veel over hoe deze ontstaan zijn.
 

 

Foto's van zwerfstenen zijn voor een beginnende verzamelaar van

groot belang. Door foto's goed te bekijken krijgt men al snel een beeld

van de verschillen tussen een graniet en bijvoorbeeld een zandsteen. Ook

wordt al snel duidelijk waarin een gneis verschilt van een graniet.

 

 

Op basis van hun ontstaanswijze verdeelt men gesteenten in een drietal

categorieën. Het is goed om te bedenken dat tussen de groepen geen strikte

scheiding bestaat. Sommige sedimentaire gesteenten rangschikt men onder

magmatische gesteenten. Ook de scheiding tussen metamorfe gesteenten

en die uit beide andere groepen is niet duidelijk af te bakenen.

 

 

Niettemin zijn de globale verschillen tussen de groepen gesteenten goed in foto's weer

te geven.
 

 

 

Welke groepen onderscheiden we?
 

Magmatische gesteenten. Worden ook wel stollingsgesteenten genoemd.

 

Sedimentaire gesteenten ofwel afzettingsgesteenten

 

Metamorfe gesteenten, worden ook wel omzettingsgesteenten genoemd.
 

 

Per categorie worden vier verschillende typen afgebeeld.
 

 

 

 

Magmatische gesteenten

Biotietgraniet_-_Lieveren Larvikiet__-_Werpeloh

Graniet (Siljangraniet) - Zwerfsteen van Lieveren (Dr.).

 

Syeniet (Larvikiet) - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.).

Finsegranietporfier_3_-_Emmerschans_Drjpg Asbydiabaas_-_Neuenkirchen

Granietporfier (Finse granietporfier) - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.).

 

Diabaas (Asbydiabaas) - Zwerfsteen van Neuenkirchen (Dld.).

 

 

 

 

Sedimentaire gesteenten

Conglomeraat_-_Gasselternijveen Dalazandsteen_gelaagd_-_Exloo

Conglomeraat - Zwerfsteen van Gasselternijveen (Dr.).

 

Gelaagde zandsteen - Zwerfsteen van Exloo (Dr.).

Kalksteen_-_Gieten Dolomitische_kalksteen_-_Groningen

Silurische kalksteen - Zwerfsteen van Gieten (Dr.).

 

Dolomietische kalksteen - Zwerfsteen van Groningen.

 

 

 

 

Metamorfe gesteenten

Gneis_-_Walchum_Dldjpg Helleflint_-_Schinna_Dldjpg

Biotietgneis - Zwerfsteen van Walchum (Dld.).

 

Helleflint - Zwerfsteen van Schinna (Dld.).

Amfiboliet_-_Groningen Migmatiet_-_Groningen

Amfiboliet - Zwerfsteen van Groningen.

 

Migmatietgneis - Zwerfsteen van Groningen. 

 

Op hun beurt deelt men stollingsgesteenten ook weer in. Men onderscheidt drie groepen. Deze indeling hangt samen met het milieu waarin stollingsgesteenten ontstaan, aan het aardoppervlak, diep verborgen in de aardkorst of ergens halverwege.


    - Dieptegesteenten, ook wel plutonieten genoemd.

    - Ganggesteenten ofwel hypabyssische gesteenten

 

 

- Uitvloeiingsgesteenten ofwel vulkanieten


 

 

 

Voorbeelden hiervan staan hieronder afgebeeld, van elke groep een paar vertegenwoordigers.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dieptegesteenten

Biotietgraniet_-_Emmerschans Syeniet__-_Kasseedorf_Dldjpg

Biotietgraniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.).

 

Syeniet - Zwerfsteen van Kasseedorf (Dld.).

Dioriet_-_Werpeloh_Dldjpg Oeralietgabbro_-_Emmerschans_DrJPG

Dioriet - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.).

 

Gabbro - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.).

 

 

 

 

 

 

Ganggesteenten

Granietporfier_-_Groningen Syenietporfier_-_Werpeloh_Dldjpg

Granietporfier (Finse granietporfier) - Zwerfsteen van Groningen.

 

Syenietporfier (Rhombenporfier) - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.).

Asbydiabaas_-_Jrso_Aland Diabaasporfier_-_Exloo_Drjpg

Diabaas (Asbydiabaas)- Zwerfsteen van Järsö, Aland, Finland.

 

Plagioklaasporfier ( Diabaasporfiriet)- Zwerfsteen van Exloo (Dr.).

Pegmatietgang_in_gneis__-_Gieten_Drjpg Pegmatiet_-_Groningen

Pegmatietgang in gneis - Zwerfsteen van Gieten (Dr.).

 

Pegmatiet - Zwerfsteen van Groningen.

 

 

 

 

Uitvloeiingsgesteenten

Ignimbriet_-_Sellingerbeetse_Grjpg Bruine_Oostzeekwartsporfier_-_Veenwouden_Frjpg

Ignimbriet - Zwerfsteen van Sellingerbeetse (Gr.).

 

Kwartsporfier (Bruine Oostzeeporfier) - Zwerfsteen van Veenwouden (Fr.).

Syenietporfier_-_Bulbjerg_Dkjpg Basalt_-_Smilde_Drjpg

Syenietporfier - Zwerfsteen van Bulbjerg, Jutland (Dk.).

 

Basalt - Zwerfsteen van Smilde (Dr.).

 

Terug

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter