Munein_1_klein

 

 

 

Keientuinen en keienmonumenten zijn er meer, zowel in Nederland

als in het buitenland.

 

Sommige zijn klein en bestaan maar uit één of enkele zwerfsteenobjecten,

andere beslaan een veel groter terreinoppervlak, waarbij de stenen vaak in

een bepaalde context zijn geplaatst of ze zijn met zijn allen in een parkachtig

landschap onderbracht.

 

Noord-Nederland wordt ontegenzeglijk armer aan stenen.

Zwerfkeien verdwijnen langzamerhand uit het landschap. Stenen zijn vaak

lastige objecten.

 

Gelukkig onderkennen overheden, projectleiders, aannemers en ook particulieren

steeds meer het belang van zwerfstenen voor de identiteit van de streek.

 

Op talrijke plaatsen gebruikt men grote zwerfstenen als straatmeubilair.

De opgegraven keien blijven binnen het gebied waar men ze opgroef.

Voert men de keien daarvoor van ver aan dan krijgt het woord zwerfsteen 

wel een erg letterlijke betekenis.

 

Hieronder volgt een overzicht van bekende stenentuinen. 

De meeste zijn openbaar toegankelijk.

 

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter