Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

 

  

 

Rhombenporfieren zijn van vulkanische oorsprong. Het zijn merendeels

lava’s die in de Perm-periode in de omgeving van de Noorse stad Oslo

in Zuid-Noorwegen bij vulkanische erupties zijn uitgevloeid. In die tijd was in Zuid-Noorwegen sprake van

intensief vulkanisme waarbij in eerste instantie basaltische

lava’s werden geproduceerd, miljoenen jaren later gevolgd door

eruptiefasen met rhombenporfier.

 

Naast lavauitvloeiingen kennen we in het Oslo-gebied ook talrijke

gangvoorkomens van rhombenporfier. Ze verschillen van de lava-typen

door een grovere grondmassa. Een deel van deze gangvoorkomens

kan gezien worden als toevoerkanaal van rhombenporfierlava.

 

De vulkanische activiteiten in het Oslo-gebied begonnen op het laatst

van de Carboon-periode en duurden met onderbrekingen zo’n 65

miljoen jaar tot in het Vroeg-Trias. De meeste rhombenporfieren

ontstonden echter al in het Vroeg-Perm.
 

 

 

Rhombenporfier_RP3b_-_Werpeloh_Dld.3 Rhombenporfier_gangtype_2_-_Werpeloh_Dldjpg

Rhombenporfier - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.).

 

De meeste rhombenporfieren vloeiden als lava uit. De snelle afkoeling veroorzaakte dat de grondmassa ofwel de matrix waarin de spoelvormige eerstelingkristallen van veldspaat lijken te zweven, dicht of zeer fijnkorrelig is.

Rhombenporfier - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.).

 

Rhombenporfieren die in brede spleten in de aardkorst zijn gekristalliseerd bezitten door de tragere afkoeling een meer korrelige grondmassa.

 

 

Oslogebied
Het voor zwerfsteenliefhebbers zo interessante Oslogebied is op de kaart rood omlijnd.

 

 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter