Gidsgesteenten uit herkomstgebied 4

 

 

Op het kaartje staan met cijfers de verschillende herkomstgebieden aangegeven

waar bekende gidsgesteenten vandaan komen. De bekendste gidsgesteenten uit

het Oslogebied zijn wel larvikiet en rhombenporfier.

 

 
 

 

Herkomstgebied_4 

 

1) Oslogranieten, Oslosyenieten, (syeniet)porfieren, ignimbrieten, 2) Gneis met hoornblendeporfyroblasten

en coronitische gabbro's uit het Bamble-gebied, 3) Herefossgraniet en Grimstadgraniet.

 

 
 


 

Hoe bekijk ik de stenenfoto's ?
 

Door op het gewenste album te klikken worden de foto's in Canon-Gateway

geopend. Klik op een van de afbeeldingen. 

 

 

 

 

 

Foto's

 

alt alt alt alt
Rapakivi's Oslogebied Granieten Oslogebied Syenieten Oslogebied Nefeliensyenieten Oslogebied
alt alt alt
Porfieren en andere vulkanieten Oslogebied Syenietporfieren Oslogebied Gabbro's en basalten uit het Oslogebied

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter