Gidsgesteenten uit herkomstgebied 1

 

 

Op het kaartje staan met cijfers de verschillende herkomstgebieden

aangegeven waar bekende gidsgesteenten vandaan komen.

Sorselegraniet (1) uit Noord-Zweden is tot dusver 'langeafstandskampioen'

onder de gidsgesteenten.

 
 

 

 

Hesemann_herkomstgebied_1

 

 

1. Sorselegraniet, 2. Ragunda gesteenten, 3. Angermanland (Nordringa) gesteenten, 4. Revsundgraniet,

5. Botnische rapakivi en kwartsporfier, 6. Rödörapakivi, 7. Botnische kwartsporfier, 8.Alandrapakivi,

9. Laitilarapakivi, 10. Vehmaarapakivi, 11-12. Helsinkiet, Perniö- en Abögraniet, 13. Kökarrapakivi,

14. Rodeoostzeeporfier.

 

  

Terzijde
De bekendste herkomstgebieden van rapakivizwerfstenen zijn  Aland en het zuidoostelijk

daarvan gelegen kleine rapakivimassief van Kökar. Zuidelijk daarvan zijn op de bodem van

de Oostzee nog twee andere, grote rapakivimassieven ontsloten. De noordelijke delen

daarvan zijn niet bedekt door paleozoïsche sedimenten, ze stonden in het Pleistoceen dus

bloot aan glaciale erosie. Verwacht mag worden dat uit die gebieden ook zwerfstenen bij ons

zijn terecht gekomen. Omdat deze rapakivigesteenten echter nergens bereikbaar ontsloten

zijn, is niet bekend hoe zwerfstenen uit die gebieden er uit zien.

 

Waarschijnlijk maakt Rode Oostzeeporfier·onderdeel uit van de oostelijke van beide

rapakivivoorkomens. Het is niet onwaarschijnlijk dat een aantal andere gidsgesteenten, die

nu nog bij die van Kökar gerekend worden, in werkelijkheid ook uit een van deze

rapakivigebieden afkomstig zijn. Mogelijke kandidaten zijn Viborgiet, Bruine Baltische

kwartsporfier en Porfirische hoornblenderapakivi.

 


 


 

Hoe bekijk ik de stenenfoto's ?
 

Door op het gewenste album te klikken worden de foto's in Canon-Gateway

geopend. 

 

 


 

 

 

alt alt alt
Gidsgesteenten van Aland, Lemland en Mosshaga Gidsgesteenten van Kökar Gidsgesteenten van Angermanland, Botnische Golf, Zuidwest-Finland en Noord-Zweden
alt alt alt
Gidsgesteenten van Ragunda, Rödö en de noordoostelijke Oostzee Gidsgesteenten van Laitila, Zuidwest-Finland Gidsgesteenten van Vehmaa, Zuidwest-Finland

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter